Skip to main content

Tvistlösning

Tvistemålsprocesser kan bli kostsamma och tidskrävande. De flesta tvister bör därför lösas genom förhandlingar, men ibland går det inte att undvika en process, till exempel när en uppgörelse inte kan nås eller när motparten redan inlett ett rättsligt förfarande.

Tvistemål är ofta komplexa och av ekonomisk eller teknisk art. Med vår erfarenhetsbredd och förhandlingsvana och tvistlösning som ett specialistområde hjälper vi dig att bedöma vilka möjligheter som finns för att uppnå bästa möjliga framgång för dig som klient, oavsett om tvisten avslutas genom en förlikning eller genom en dom.

Exempel på vanligt förekommande tvister där vi biträder är: familjerättsliga tvister gällande vårdnaden om barn, bodelningar m.m., entreprenadtvister, konsumententreprenader, fastighetsköp, avtalstvister, fel i tjänst eller andra köprättsliga tvister. 

Vi strävar alltid efter att vara ärliga och trovärdiga och driver inget som inte bör eller skall drivas.

Tvister om avtal, köp m.m.

Tollstern Advokater erbjuder rådgivning och juridiskt biträde till både företag och konsumenter i de mer vanligt förekommande avtals- och köprättsliga tvisterna såsom reklamation på grund av fel eller brist i vara, hävning av köp, tvister om betalning för vara eller tjänst, skyldighet att leverera eller betala skadestånd enligt ett visst avtal.

Vi har en bred erfarenhet när det kommer till hantering av avtalsfrågor, upprättande, granskning och tolkning av handlingar i köprättsliga tvister. Vi hjälper Dig att upprätta nödvändiga handlingar eller att tolka redan befintliga avtal om det uppstått frågetecken kring det.  Vid ett rådgivningsmöte resonerar vi kring och bedömer om och på vilket sätt ärendet skall drivas framåt. I bästa fall kan tvisten lösas utan prövning i domstol. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig med ditt ärende.

Fel i fastighet – entreprenadtvister

Vi arbetar med tvister om fastighetsköp, som dolda fel eller andra problem. Om du som kund köpt ett bygg- eller anläggningsarbete, till exempel uppförande av en villa eller en om- eller tillbyggnation av ett hus där entreprenören inte har utfört arbetet enligt avtal eller om arbetet är undermåligt utfört, biträder vi med rådgivning och som ditt ombud i tvisten. Om ditt företag utfört ett entreprenadarbete och din kund håller inne pengar av någon anledning är du också välkommen att kontakta byrån för rådgivning och ombudskap.

Vårdnad, barns boende och umgänge med barn

Tollstern Advokater har lång och gedigen erfarenhet av vårdnads- och umgängestvister och hjälper dig i situationer där det är svårt att komma överens om vem som skall ha vårdnaden, var barnet skall bo, eller hur umgänget skall se ut. Hos oss får du kvalitativ rådgivning och bedömning av om talan skall väckas i domstol, vad som skall lyftas fram och ett professionellt stöd genom eventuella vårdnads- och umgängesutredningar. Som ditt ombud för vi din talan vid muntliga förberedelser och huvudförhandlingen.