Skip to main content

Affärsjuridik och obeståndsrätt

Företagets affärer handlar även om juridik; allt från avtalsgranskning till företagsförvärv.  Vi har lång erfarenhet av affärsjuridik och kan bistå våra klienter i hela processen från kommersiella avtal till överlåtelse av företag.

Tollstern Advokater är experter på obeståndsrätt; vi biträder företag i ekonomisk kris och ger rätt råd i komplexa situationer, till exempel vid företagsrekonstruktioner, ackord eller betalningsanstånd, för att undvika, underlätta eller hantera en obeståndssituation.

Vi biträder även borgenärer som behöver råd kring hur de bäst bevakar sin fordran i en gäldenärs konkurs eller vad som bör göras när en avtalspart går i konkurs eller träder i likvidation.

Förordnande från tingsrätt

Vi åtar oss uppdrag som konkursförvaltare och rekonstruktör efter förordnande från domstolar samt likvidationsuppdrag.