Skip to main content

Kostnader

Vid det inledande rådgivningsmötet med advokat går vi igenom debiteringsgrunder m.m. Arvodet varierar beroende på typ av ärende.

Rättsskydd & rättshjälp

Hemförsäkring och rättshjälp hjälper till med dina ombudskostnader
Om det behövs ekonomisk hjälp i en rättslig tvist söker man sådan hjälp i första hand via sin hem- eller företagsförsäkring. Rättsskydd ingår i de flesta hemförsäkringar och innebär att försäkringsbolaget kan betala en stor del av kostnaderna. Som på de allra flesta försäkringar utgår en självrisk. Självrisken utgör en procentandel av den slutliga kostnaden och beror på vad som är avtalat.

Om det blir aktuellt hjälper vi dig att aktivera ditt rättsskydd i hem- eller företagsförsäkringen. 

Om du inte har en rättsskyddsförsäkring kan du under vissa omständigheter ha rätt till rättshjälp om du har låg inkomst. Rättshjälp beviljas av domstolen. Vi arbetar endast undantagsvis med rättshjälpsärenden.

Både statlig rättshjälp och rättsskyddsförsäkringen har takbelopp som måste beaktas.

Konsumenttvistnämnden
Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Postadress:
Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden