Skip to main content

Ekonomisk
familjerätt

Familjerätt och arvsrätt är omfattande rättsområden som reglerar vårt familjeliv och alla de rättsliga frågor som uppkommer vid till exempel ingående respektive upplösning av ett äktenskap eller samboförhållande, tvist efter skilsmässa eller ett dödsfall.

Vi handlägger de flesta typer av ärenden inom den ekonomiska familjerättens områden, kontakta oss om du behöver hjälp eller rådgivning angående;

  • Arvsrätt och testamente
  • Bodelning vid äktenskapsskillnad eller dödsfall
  • Samboförhållanden, samboavtal och upplösning av samboförhållanden
  • Upprättande av äktenskapsförord
  • Upprättande av gåvohandlingar etc.

Förordnande från tingsrätt

Vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, skiftesman och god man enligt samäganderättslagen.